Candidatura d'Unitat Popular

Sant Sadurní d'Anoia

La CUP Sant Sadurní presenta al·legacions al conveni signat entre l’Ajuntament i Agromillora i demana al consistori fer complir la resolució dels tribunals

Tot i la doble interlocutòria existent que insta a l’empresa Agromillora Ibèria, SLU –un dels grans noms del sector viverístic– a enderrocar els 8.000 metres quadrats construïts il·legalment , l’empresa i l’Ajuntament de Sant Sadurní han signat un conveni que posposa el compliment d’aquesta resolució. A més, el consistori ha iniciat tràmits per a modificar el Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM) per a que es puguin construir unes noves instal·lacions en uns terrenys adjacents a Agromillora qualificats actualment com a no urbanitzables. Des de la CUP Sant Sadurní s’han presentat al·legacions al conveni signat, i s’exigeix a l’Ajuntament que faci complir la resolució judicial i que deixi de supeditar els interessos de la vila als de l’empresa.

8.000m2 que van passar desapercebuts

El cas comença amb la construcció per part d’Agromillora d’uns hivernacles amb una extensió de 8.000 metres quadrats. Quan l’Ajuntament va ser conscient del cas va obrir dos expedients: un per protecció de la legalitat –la construcció era il·legal– i un altre de disciplina urbanística –no es complia el POUM ja que aquells terrenys no podien destinar-se a aquelles finalitats. L’expedient de protecció de la legalitat va concloure que calia restituir la legalitat vulnerada, a través de l’enderrocament de les obres construïdes il·legalment. Una segona resolució en segona instància va confirmar la sentència.

Malgrat que existeix també una interlocutòria que, per dues vegades, obliga a enderrocament, l’Ajuntament i Agromillora van signat durant el 2016 un conveni que posposava el seu compliment durant 2 anys. Paral·lelament, l’Ajuntament va iniciar tràmits, a petició de l’empresa, per a modificar el POUM per a que es poguessin construir noves instal·lacions en uns terrenys adjacents a l’empresa –on ara mateix tampoc s’hi pot construir.

El passat març va finalitzar la pròrroga que es donava en aquest conveni. Tot i així, l’Ajuntament va aprovar en ple municipal –amb vots favorables de PdCAT, ERC, PSC i ICV, abstenció del PP i vots en contra de la CUP– mantenir els hivernacles fins que es concedís a l’empresa la modificació del POUM per a ampliar les seves instal·lacions.

Legalitat a la carta per als més poderosos

Des de la CUP Sant Sadurní es denuncia que el conveni signat entre Agromillora i l’Ajuntament és il·legal. Segons la llei, no es pot considerar vàlid perquè contradiu la legalitat dels plans urbanístics vigents. No hi ha cap base jurídica per permeti regularitzar una infracció a través d’un conveni, ni una modificació de planejament feta a mida.

Després de la resolució dels tribunals, en primera i segona instància, l’Ajuntament te l’obligació de fer complir la dedició i fer enderrocar la part il·legalment construïda. A més la llei indica que no es pot extreure benefici econòmic d’una infracció urbanística. Tenint en compte que l’empresa ha tret redit econòmic dels hivernacles il·legals, correspondria augmentar la sanció per valor dels beneficis obtinguts per Agromillora durant aquest període.

Els cupaires lamenten que l’Ajuntament ha supeditat els interessos urbanístics als interessos de l’empresa, i demanen informar a la Generalitat de Catalunya  per a demanar que actuï per a fer complir la llei, especialment en aquest cas que es tracta de sòl no urbanitzable.

Els cupaires apunten que el conveni signat per les dues parts contradiu la legalitat |L’Ajuntament treballa per a modificar el POUM seguint directrius de l’empresa