Candidatura d'Unitat Popular

Sant Sadurní d'Anoia

Violació: de l’excepció a la norma?

Pel que fa a Catalunya, les violacions a les dones estan augmentant progressivament. El balanç de seguretat i activitat policial de la Generalitat de Catalunya publicat pels Mossos d’Esquadra, conclou que es denuncia una agressió sexual, amb violència o intimidació, cada 12 hores. El 90% de les denuncies són fetes per dones.

Pel que fa a Catalunya, les violacions a les dones estan augmentant progressivament. El balanç de seguretat i activitat policial de la Generalitat de Catalunya publicat pels Mossos d’Esquadra, conclou que es denuncia una agressió sexual, amb violència o intimidació, cada 12 hores. El 90% de les denuncies són fetes per dones.

Entendre la problemàtica estructural, comporta revisar el context en el qual s’encabeix tot, començant pel funcionament i la inadequació institucional dins el nostre sistema d’administració judicial, que desemboca en una normalització de la violència cap a les dones.

Per exemple, separar en categories diferents ‘abús sexual’ i ‘violació’, és a dir, no considerar que un abús en sí mateix comporta violència, crea dues problemàtiques greus: autoresponsabilització de la víctima i creació d’una realitat distorsionada. Això pot veure’s reflectit en situacions de qüestionament a la víctima: ¿Estàs segura del que dius? ¿Vas tancar les cames? ¿Com anaves vestida? ¿Anaves sola?

O la manca de prioritat d’elements com els Grups d’Atenció a la Víctima dels Mossos, ja que la denúncia resulta una peça clau dins el procediment. Tot el que no queda registrat pot ser qüestionat.

Per aquest motiu hauria d’ésser fonamental una formació integral en matèria de violència masclista per a totes les operadores que treballen directament amb dones, des de qui recull la denúncia, fins qui jutja el cas. Passant, evidentment, pels mitjans de comunicació, que tenen el poder de crear i difondre certs imaginaris socials.

S’ha de superar el mite d’Eva, les víctimes no provoquen res.

¿Estàs segura del que dius? ¿Vas tancar les cames? ¿Com anaves vestida? ¿Anaves sola?