Candidatura d'Unitat Popular

Sant Sadurní d'Anoia

Notícies de Sant Sadurní d'Anoia

Malgrat que l’equip de govern ha dit oficialment que es faria un procés participatiu per a decidir quin seria l’ús de Can Guineu, la CUP troba sospitós que un grup d’empresaris del municipi estiguin destinant temps i esforços a un projecte sense un mínim consens per part dels partits que formen el govern. El passat mes de gener, l’ex alcaldessa i regidora de Turisme, Comerç i Promoció Econòmica, Maria Rosell, va exposar en una entrevista a Ràdio Sant Sadurní que la seva voluntat era que “Can Guineu es convertís en un projecte de promoció del comerç i el turisme”.

Actualment a Sant Sadurní hi han 152 places d’aparcament de pagament. Totes elles se situen al centre del municipi o als carrers principals de la vila. L’empresa encarregada de la gestió, paga un cànon a l’Ajuntament que, tot i que preveu un criteri de progressivitat en funció de l’ocupació, assegura uns beneficis empresarials prou importants. Els cupaires posen com a exemple diversos estudis realitzats en municipis similars a Sant Sadurní i destaquen que, si el servei es municipalitzés, el consistori podria beneficiar-se molt positivament.

Ara, quan l’estat ruïnós de Can Guineu s’ha convertit en un problema, després d’anys de deixadesa i irresponsabilitat, després de ser incapaços de dur a terme els projectes que hi tenien previstos... és just ara, quan els propietaris es volen treure el mort de sobre que venen a buscar l’ajuntament perquè els hi compri l’immoble i els hi solucioni el problema.

La manca de l’equip de govern per a treballar els pressupostos de manera conjunta amb la resta de grups municipals.

Escoltem una vegada i una altra que el debat de pressupostos és el ple més important de l’any, però la realitat ens demostra que no s’actua amb conseqüència. Només s’han celebrat tres reunions per a tractar aquest tema i no s’ha treballat en profunditat.

Els cupaires consideren que aquest grau de violència extrema i indiscriminada, només es pot explicar si darrera hi ha la voluntat d’un govern en que persegueixi sembrar el terror i sotmetre a la població. La decisió de desplaçar a més de 5.300 policies nacionals i més de 5.000 guàrdies civils a fer càrregues indiscriminades, demostra l’actitud del govern del PP ha abatre per la força el poble català. Aquest autoritarisme ha acabat amb 893 persones ferides, dues d’elles en estat greu.

Per a la CUP, el debat i la participació ciutadana són vitals abans de prendre una decisió sobre Can Guineu. Els cupaires demanen que es faci en un espai obert de diàleg i totalment públic, on tothom pugui manifestar-se lliurement. A més, demanen que es pregunti directament a la ciutadania si volen o no comprar Can Guineu o, per contra, volen demanar una cessió dels actuals propietaris veient l’estat actual de l’edifici i la gran inversió que caldrà fer en el cas que passi a ser de titularitat pública.

Per la CUP preval garantir la qualitat educativa del centre i assegurar-ne la titularitat pública, per sobre del tipus de gestió que es faci, ja sigui municipal o per part de la Generalitat de Catalunya. En els darrers mesos, la CUP ha tingut ocasió d’establir un diàleg amb els diferents agents de la comunitat educativa. Una vegada analitzada la situació econòmica i administrativa en que es troba el centre, es va arribar a la conclusió de deixar la porta oberta a qualsevol model de gestió pública que garanteixi el model educatiu de qualitat que mantingut fins ara.

La participació ciutadana una assignatura pendent pel consistori sadurninenc

Pàgines