Candidatura d'Unitat Popular

Sant Sadurní d'Anoia

El perquè del nostre vot contrari als pressupostos 2018

El punt principal del ple de gener va estar dedicat al debat dels pressupostos 2018. Des de la CUP Sant Sadurní vam votar-hi en contra per diverses raons:

La manca de l’equip de govern per a treballar els pressupostos de manera conjunta amb la resta de grups municipals.

Escoltem una vegada i una altra que el debat de pressupostos és el ple més important de l’any, però la realitat ens demostra que no s’actua amb conseqüència. Només s’han celebrat tres reunions per a tractar aquest tema i no s’ha treballat en profunditat.

Des de la CUP entenem que el debat no hauria de centrar-se en discutir els diners de petites partides, sinó en parlar sobre el model de poble que es vol construir i en l’acció política que es vol desenvolupar durant aquell any. Dues premisses que s’haurien de veure reflectides en els pressupostos i que a dia d’avui no hi són. El govern actual actua de la mateixa manera any rere any, sense entrar a crear un model d’acció.

 

Són uns pressupostos pocs participatius i socials.

Entre les desenes de fulls dels pressupostos, trobem a faltar un impuls clar a les polítiques socials. Des de la CUP som conscients que no podem fer una carta als reis, però també sabem que hi ha més eines per a aconseguir més recursos econòmics i destinar-los a aquest objectiu. Les ordenances municipals 2018 aprovades recentment, van lligades estretament als pressupostos. Any rere any, la CUP ha demanat establir un IBI (Import de Béns i Immobles) progressiu –per a que qui més té, pagui més– i apujar al màxim l’IAE (Impost d’Activitats Econòmiques) a les grans empreses del municipi. Gràcies a la petita modificació feta d’aquest darrer impost en la darrera legislatura, Sant Sadurní ha aconseguit ingressar 350.000€. Així doncs, la xifra podria ser molt més elevada si s’acceptessin les peticions que proposa la CUP.

 

Es destinen pocs recursos a participació ciutadana.

La partida que s’hi destina és de 90.000€, una quantitat molt minsa que s’allunya de la proposta de la CUP, molt més ambiciosa. Malgrat interpretar-ho com a un primer pas, aquests recursos poca cosa es podrà fer per a crear processos importants que impliquin l’acció de la ciutadania en els processos de decisió de temes importants de la vila.

 

Unes inversions en infraestructures sense un estudi previ de les necessitats de Sant Sadurní.

Els pressupostos 2018 inclouen com a grans inversions, l’inici del projecte de creació d’un espai polivalent (550.000€) i la compra de Can Guineu (300.000€). Des de la CUP creiem que aquest tipus de despeses no haurien de dur-se a terme sense un procés participatiu previ que demanés l’opinió al conjunt de sadurninencs i sadurninenques. A més a mes, tot i que la CUP ho ha demanat en diverses ocasions, aquestes importants inversions es fan sense haver realitzat prèviament un pla d’equipaments per a conèixer les necessitats del municipi. No es poden tirar endavant aquests tipus de despeses sense un coneixement ferm i ampli de la situació. A dia d’avui no hi ha projecte polític a Sant Sadurní, es funciona a batzegades.

 

No s’hi veuen reflectides les mocions aprovades al ple municipal.

Des de la CUP creiem que les propostes recollides a les mocions que s’aproven als plens municipals al llarg de l’any i que són executables, es mostressin en els pressupostos amb partides dedicades. Un exemple és l’adequació de l’entorn de Can Mas de la Riera, una proposta que vam presentar fa uns mesos i a la que tots els grups municipals hi van donar suport.

Una altra de les nostres propostes és la creació de vies escolars segures. Una iniciativa que milloraria la seguretat vial dels infants i joves ens els seus trajectes als centres d’estudi. Lamentablement, l’equip de govern ens ha demanat que la proposem en les reunions dedicades als processos participatius. Creiem que aquesta resposta és intolerable. Els escassos 90.000€ d’aquesta partida, no han d’invertir-se en propostes dels grups municipals que ja tenen representació al ple. S’han de destinar íntegrament a la ciutadania. Han de ser ells els protagonistes d’aquest espai de treball.