Candidatura d'Unitat Popular

Sant Sadurní d'Anoia

La CUP Sant Sadurní vol que la ciutadania decideixi què cal fer amb Can Guineu

Davant de la important inversió que cal destinar a Cal Guineu –per la compra i la posterior reforma–, la CUP Sant Sadurní presentarà en el proper ple de dimarts, una moció per a demanar al govern un procés participatiu on tots els ciutadans puguin decidir quina ha de ser la postura de l’Ajuntament vers aquest projecte. L’estat d’abandonament al que s’ha arribat per part dels seus propietaris –Freixenet, Codorniu i Juvé Camps– fa que la despesa en la seva adquisició i posterior reforma, suposi una quantitat elevada de diners. És per aquest motiu, que la CUP demana donar veu a la ciutadania per a decidir si volen o no tirar endavant aquesta important inversió i que, en cas de tirar-la endavant, decidir entre tots quin serà el seu ús.

Per a la CUP, el debat i la participació ciutadana són vitals abans de prendre una decisió sobre Can Guineu. Els cupaires demanen que es faci en un espai obert de diàleg i totalment públic, on tothom pugui manifestar-se lliurement. A més, demanen que es pregunti directament a la ciutadania si volen o no comprar Can Guineu o, per contra, volen demanar una cessió dels actuals propietaris veient l’estat actual de l’edifici i la gran inversió que caldrà fer en el cas que passi a ser de titularitat pública. Per altra banda, els cupaires demanen que si la propietat passa a ser de l’Ajuntament, sigui també la ciutadania la que decideixi a quin ús es destinarà.

Veus crítiques en contra de l’adquisició

Des de que l’alcaldessa va anunciar la intenció de l’Ajuntament per a fer-se amb Can Guineu, s’han manifestat diverses opinions contraries a l’adquisició de l’espai. Unes de les més destacades han estat les dels tres alcaldes predecessors a Rosell: Carles Querol (PSC), Marcel Gabarró (PSC) i Joan Amat (CiU). Cal recordar que els actuals propietaris, van comprar l’espai per 300.000€ i que en tots els anys que han passat des de la compra, no s’hi ha fet cap tipus de reforma o manteniment, fent que el seu estat sigui ara molt pitjor que en el moment de la compra per part dels tres cavistes. Aquest fet és encara més greu si tenim en compte que Can Guineu és un edifici d’interès patrimonial que s’està deixant perdre amb el pas del temps.

Potenciar la participació ciutadana

Els cupaires presenten aquesta moció després que en les darreres setmanes, l’alcaldessa de Sant Sadurní, Maria Rosell, afirmés en una entrevista a Ràdio Sant Sadurní, que el consistori havia arribat a un preacord amb els tres propietaris de Can Guineu –Freixenet, Codorniu i Juve Camps– per a comprar-los l’espai per 300.000€. Davant d’aquesta important suma de diners, la CUP demana que sigui la ciutadania qui decideixi si vol invertir-los o no en aquest projecte.

Seguint aquesta línia, la CUP va presentar a principis d’any, una moció per a crear un pla local d’equipaments on partits polítics, entitats i el conjunt de sadurninencs i sadurninenques decidissin quina política sobre equipaments volien per al municipi. D’aquesta manera es minimitzaria el risc de destinar recursos públics a instal·lacions a les que després no se’n dóna ús. 

Els cupaires presentaran una moció per a instar l’equip de govern a que doni la veu al poble